Cây công nghiệp dài ngàyBản đồ vùng nguyên liệu Cây công nghiệp dài ngày
Nhật ký vùng nguyên liệu Cây công nghiệp dài ngày
Công việc: Dự hội nghị: Giải pháp ngập khô xen kẽ dựa trên nền tảng TOT
Chi tiết: - Tại KS Ninh Kiều 2 Cần Thơ. - Do Ban Quản lý Dự án VnSAT TW tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Kiểm tra vườn trồng
Chi tiết: Thăm mô hình thuộc Dự án "Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa ở các tỉnh Nam bộ". Dự án thuộc kinh phí khuyến nông Trung ương.
Thành viên liên quan
Ảnh và video
Công việc: Tham gia tập huấn trồng trọt
Chi tiết: - Tập huấn TOT "Tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với thị trường". - Địa điển: Hội trường KS Bông Sen. - Do TTKN Hậu Giang tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: cham soc cay ca phe
Chi tiết: phat co lam bon cay ca phe
Thành viên liên quan
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Trồng trọt
Chi tiết: chăm sóc càpê tiêu
Mã truy xuất liên quan
Ảnh và video
Công việc: chăm sóc vườn ca phê
Chi tiết: tươi nước cho cây ca phê
Ảnh và video
Công việc: Trồng trọt
Chi tiết: Chăm sóc càpê tiêu
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống