Măng Tây Hải Phòng

Bản đồ vùng nguyên liệu Măng Tây Hải Phòng
Nhật ký vùng nguyên liệu Măng Tây Hải Phòng
Công việc: làm rãnh thoát nước
Chi tiết: thuê máy múc đào mương thoát nước chống ngập úng cho vườn măng
Ảnh và video
Công việc: Kiểm tra cây
Chi tiết: Kiểm tra tình trạng phát triển của cây
Ảnh và video
Công việc: Kiểm tra cây
Chi tiết: Kiểm tra tình trạng phát triển của cây
Ảnh và video
Công việc: Làm cỏ cho cây
Chi tiết: Làm cỏ cho vườn măng tây
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống