Vùng trồng trọtBản đồ vùng nguyên liệu Vùng trồng trọt
Nhật ký vùng nguyên liệu Vùng trồng trọt
Công việc: Chuẩn bị nước
Chi tiết: Hôm nay 17/6/2019 Tưới nước thủ công cho vườn bưởi
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Đăng ký tài khoản
Chi tiết: Phần mềm Farm360
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Dự hội nghị: Giải pháp ngập khô xen kẽ dựa trên nền tảng TOT
Chi tiết: - Tại KS Ninh Kiều 2 Cần Thơ. - Do Ban Quản lý Dự án VnSAT TW tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Kiểm tra vườn trồng
Chi tiết: Thăm mô hình thuộc Dự án "Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa ở các tỉnh Nam bộ". Dự án thuộc kinh phí khuyến nông Trung ương.
Thành viên liên quan
Ảnh và video