Trồng trọt

Bản đồ vùng nguyên liệu Trồng trọt
Nhật ký vùng nguyên liệu Trồng trọt
Công việc: đi rãi phân vườn mít
Chi tiết: đi rãi phân hữu cơ trong vườn mít
Ảnh và video
Công việc: 24.08.2019 tiếp tuc công việc
Chi tiết: đào mương phèn ,rải hữu cơ bón lót cho mít
Ảnh và video
Công việc: 22.08.2019chăm sóc vườn mít
Chi tiết: chống buột mít ,đào mương phèn trong mùa mưa ,cải tạo đất cho rể phát triển mạnh
Ảnh và video
Công việc: làm rãnh thoát nước
Chi tiết: thuê máy múc đào mương thoát nước chống ngập úng cho vườn măng
Ảnh và video
Công việc: 21.08.2019 thăm vườn
Chi tiết: chuẩn bị cho ngày mai rải hữu cơ
Ảnh và video
Công việc: 20.08.2019 tiếptục cắt nhánh
Chi tiết: cắt những nhanh yếu ,loại bỏ nhanh ko cần thiết
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: VietGap trồng trọt
Chi tiết: *trồng cây cà phê và một số cây khác *
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống