Trồng trọt khác

Bản đồ vùng nguyên liệu Trồng trọt khác
Nhật ký vùng nguyên liệu Trồng trọt khác
Công việc: Trồng cây
Chi tiết: Sâm py
Ảnh và video
Công việc: Trồng cây
Chi tiết: buoi da xanh trồng chuối
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Bán sản phẩm
Chi tiết: Chuyên bán các sản phẩn nông sản sạch từ nhà vườn. Đưa các sản phẩm sạch của người dân bản địa đến tay mọi người, giúp bà con vùng có sản phẩm nông sản sạch ra bên ngoài, đem lại thu nhập cho bà con vùng cao.
Ảnh và video
Công việc: Trồng cây
Chi tiết: Sâm phú yên
Ảnh và video
Công việc: Làm cỏ, xử lý đất
Chi tiết: Làm cỏ
Ảnh và video
Công việc: Bảo quản thuốc bảo vệ thực vật
Chi tiết: Aliette của bayer
Ảnh và video
Công việc: Làm cỏ, xử lý đất
Chi tiết: Nhổ cỏ
Ảnh và video
Công việc: Chuẩn bị đất
Chi tiết: Xới đất
Ảnh và video
Công việc: Trồng cây
Chi tiết: Sâm phú yên
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: trồng trọt
Chi tiết: trồng cây ăn quả
Ảnh và video
Công việc: trồng trọt
Chi tiết: truy cập thông tin
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Dự hội nghị: Giải pháp ngập khô xen kẽ dựa trên nền tảng TOT
Chi tiết: - Tại KS Ninh Kiều 2 Cần Thơ. - Do Ban Quản lý Dự án VnSAT TW tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Kiểm tra vườn trồng
Chi tiết: Thăm mô hình thuộc Dự án "Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa ở các tỉnh Nam bộ". Dự án thuộc kinh phí khuyến nông Trung ương.
Thành viên liên quan
Ảnh và video