Bắc Bình - Bình Thuận

Vùng trồng
Mã vùng : NĐ01

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0886880988

Email :

buianhduc0677@gmail.com

Địa chỉ :

Thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

20 ha

Sản lượng dự kiến :

1000 Tấn

Số lượng cây con :

2

Thời gian nuôi trồng :

9 tháng

Chứng nhận đất đai :

Chứng nhận chất lượng :

Giấy kiểm định :

Nhật ký vùng sản xuất :