Nhãn Hậu Giang

Vùng trồng
Mã vùng : HG 136388

Hình ảnh :

Địa chỉ :

Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Thuộc vùng sản xuất:

Thông tin chung :

Cây nhãn chiếm khoảng 760 ha trong cơ cấu cây trồng của tỉnh Hậu Giang. Hiện tại giống nhãn Ido được nhiều người chọn trồng, vùng trồng chủ yếu ở huyện Châu Thành. - Trái nhãn to, phần cơm dày, hạt nhỏ và lớp vỏ cứng. - Phần cơm trên đỉnh trái có màu vàng nhạt. Khi ăn vị nhãn ngọt, thơm và ráo nước.

Nhật ký vùng sản xuất :