Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang được Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam chỉ định là Văn phòng đại diện "Truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đang triển khai hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản và các sản phẩm khác thông qua phần mềm và sàn giao dịch Farm360. Nếu bà nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, công ty, doanh nghiệp, ... có nhu cầu cần được hỗ trợ truy xuất sản phẩm thông qua mã QR - Code, vui lòng liên hệ qua địa chỉ: - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, số 5, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. - Email: ttknhaugiang@gmail.com - Điện thoại: 02933878873, Di động: 0903199508 Rất hân hạnh được đón tiếp và hợp tác.