Để phát triển nội dung cho trang Farm360 thêm phong phú đồng thời nâng cao kiến thức chuyên đề cho anh em kỹ thuật Ban quản trị thông báo tài trợ nhuận bút cho việc viết bài lên phần thảo luận là 20.000 đ/ bài viết được duyệt đăng. Tiền nhuận bút nhận vào ngày 05 hàng tháng. Chủ đề : - Truy xuất nguồn gốc - Liên kết chuỗi giá trị - Xuất khẩu nông sản - Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản Yêu cầu : - Bài viết có độ dài từ 150 đến 400 từ - Phải là bài viết do tổng hợp kiến thức để viết ra - Không được sao chép trên 60% các bài đã có trên mạng ( các bài trên mạng cần được biên tập lại ) - Bài viết cần có chứa các từ khoá theo 4 chủ đề ở trên - Mỗi bài có trên 3 hình ảnh phù hợp với nội dung Người duyệt bài : Võ Xuân Tân, Nguyễn Thanh Dũng