Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, hợp tác xã được lập với mục đích chính tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tất nhiên, ngoài vai trò trên thì đây cũng là nơi phát triển kinh tế cá nhân và địa phương. Do vậy mô hình này rất được khuyến khích phát triển ở Việt Nam. ƯU ĐIỂM CỦA HỢP TÁC XÃ Thứ nhất, hợp tác xã thu hút được nhiều thành viên tham gia. Từ đó giúp các xá thể riêng lẻ phát triển kinh doanh. Mô hình này thể hiện được tính xã hội cao. Thứ hai, việc quản lý hợp tác xã được thực hiện theo nguyên tác dân chủ và bình đẳng. Các xã viên khi tham gia đều có quyền biểu quyết và quyết định hoạt động chung hợp tác xã. Thứ ba, thành viên của hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào hợp tác xã. Điều này giúp họ yên tâm đầu tư, sản xuất và phát triển, tránh rủi ro trong kinh doanh. NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỢP TÁC XÃ Thứ nhất, mô hình này phát triển trên cơ chế bình đắng nên khó thu hút người có nhiều vốn. Điều này cũng dễ hiểu vì nhiều người sẽ nghĩ quyền lợi chưa tương xứng với số vốn bỏ ra. Thứ hai, số lượng thành viên hợp tác xã quá đông nên khiến công tác quản lý gặp khó khăn. Thứ ba, nguồn vốn hợp tác xã được huy động chủ yếu từ các thành viên. Bên cạnh đó hợp tác xã còn tiếp nhận thêm các khoản hỗ trợ từ nhà nước. Do vậy có thể thấy khả năng huy động vốn của hợp tác xã thấp hơn các doanh nghiệp khác.