Nguyễn Thanh Dũng

Quản trị viên

Nhật ký hoạt động

Công việc:
HTX Xoai Cat Chu An Loc1
Chi tiết:
Gap go trao doi truy xuat nguon goc san pham xuc tien xoai cat chu
Ảnh và video:
Công việc:
Hội Nghị Sơ kết
Chi tiết:
- Sơ kết tìn hình kinh tế chính trị 6 tháng đầu năm, Thới Tam Thôn. - Báo cáo HTX điển hình mô hình Rau sạch. - Trưng bày sản phẩm của HTX.
Ảnh và video:
Công việc:
Tập huấn
Chi tiết:
Truy xuất nguồn gốc cho HTX tỉnh Vĩnh Long.
Ảnh và video:
Công việc:
Hội thảo Cần Thơ
Chi tiết:
Hội thảo Tập huấn fram360 Truy xuất nguồn gốc Giao dịch nông sản Liên kết xây dựng vùng nguyên liệu
Ảnh và video:
Công việc:
Bán phân bón
Chi tiết:
phân vi sinh
Ảnh và video: