Admin Dũng

Admin

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thăm vườn caphe
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Loại giao dịch
Sản phẩm giao dịch
Số lượng
Nội dung giao dịch
Tư vấn thiết kế điểm giao dịch bán và quảng bá sản phẩm. Tuyển CTV bán hàng online.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Tham quan mô hình trang trại phối hợp du lịch của Trang trại Ba Mọi ở Ninh thuận
Thành viên liên quan :
Chi tiết:
Hướng dẫn sử dụng hệ thống TXNG trên Farm360 tỉnh Gia Lai.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn ở Truy xuất Nguồn gốc cho Phường An Bình, TX An Khê, Gia Lai. Toàn thị xa sẽ tập trung việc xây dựng sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ. ứng dụng việc dán tem cho sản phẩm.
Ảnh và video :