SẦU RIÊNG VIP CHUẨN XUẤT KHẨU

Mã sản phẩm
FARM3593421
Xuất xứ : Việt Nam

Mô tả

Sầu riêng tươi nguyên trái, sầu riêng bóc múi cấp đông và sầu riêng cấp đông nguyên trái

Thành phần

Trái sầu riêng tươi

Thông tin kiểm định

Thông tin chứng nhận

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
090 9371181
Địa chỉ :
13 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp HCM