HUMIC O5 - Đại Việt

Mã sản phẩm
FARM963337

Thành phần

ACID HUMIC 60% K2O: 8%

Công dụng

- CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG - CẢI TẠO BỘ RỄ, TĂNG CƯỜNG LUÂN CHUYỂN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CÂY - TĂNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN

Hướng dẫn sử dụng

-SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG - SỬ DỤNG 5 - 10KG/HA/LẦN BÓN - CÓ THỂ BÓN RIÊNG HOẶC TRỘN CHUNG VỚI CÁC LOẠI PHÂN BÓN KHÁC -

Lịch sử giao dịch