Chi tiết:
đây là trà sấy bằng thủ công của htx
Ảnh và video :