Chi tiết:
phơi trà bằng dàn phơi như thế này . Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
Ảnh và video :