Chi tiết:
Vụ lúa này chúng tôi gặp vấn đề mưa kéo dài đầu tháng 12 Dl/2021 nên đã chậm trễ giai đoạn gieo trồng lúa trên đồng. Hiện nay khu vực này đã dứt điểm mưa , gia đình tôi tiến hành làm đất để cho giống lúa kịp mùa vụ
Ảnh và video :