Loại giao dịch
Sản phẩm giao dịch
Mã số lô
AAAAAAAAAAAAA
Số lượng
100 quả
Hạn sử dụng
13/12/2019
Nội dung giao dịch
Mua 100 quả từ vườn
Thương lái
Số hiệu xe/tàu
36B5-56283
Ảnh và video :