Vùng thuỷ hải sản

Bản đồ vùng nguyên liệu Vùng thuỷ hải sản
Nhật ký vùng nguyên liệu Vùng thuỷ hải sản
Công việc: Tiếp đoàn tham quan
Chi tiết: Tham quan
Ảnh và video
Công việc: Thu hoạch cá
Chi tiết: Cá thát lát
Ảnh và video
Công việc: Thuỷ hải sản
Chi tiết: bắt cá mà không có
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: định kỳ xử lí tiêu độc sát trùng ngày 2 lần phòng DTLCP
Chi tiết: tổng dt: 200m vuông tổng đàn: 75 con các loại (nái chữa, nái hậu bị, heo cai sữa, heo thịt)
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: Dự hội nghị: Giải pháp ngập khô xen kẽ dựa trên nền tảng TOT
Chi tiết: - Tại KS Ninh Kiều 2 Cần Thơ. - Do Ban Quản lý Dự án VnSAT TW tổ chức.
Ảnh và video
Công việc: Kiểm tra vườn trồng
Chi tiết: Thăm mô hình thuộc Dự án "Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa ở các tỉnh Nam bộ". Dự án thuộc kinh phí khuyến nông Trung ương.
Thành viên liên quan
Ảnh và video
Công việc: Tham gia tập huấn trồng trọt
Chi tiết: - Tập huấn TOT "Tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với thị trường". - Địa điển: Hội trường KS Bông Sen. - Do TTKN Hậu Giang tổ chức.
Ảnh và video