Ấp Tây Mỹ, Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0939800733

Email :

hiepphunguyen456@gmail.com

Địa chỉ :

369 tổ 16 Ấp Tây Mỹ, Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :