CÀ GAI LEO- AN KHÊ

Vùng trồng
Mã vùng : VT3648

Hình ảnh :

Người đại diện :

Email :

antu@gmail.con

Địa chỉ :

Thị Xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

50 ha

Sản lượng dự kiến :

50 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Thang 3/2019

Thuộc vùng sản xuất:

Chứng nhận đất đai :

Hợp đồng liên kết sản xuất :

Chứng nhận chất lượng :

Giấy kiểm định :

Thông tin chung :

Cà gai leo làm dược liệu

Nhật ký vùng sản xuất :