Trung tâm đóng gói hiệp hội trang trại

Mã nhà xưởng : XĐGHH- 202

Giấy chứng nhận

Nhà xưởng đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc