Trại Nấm Củ Chi - Tâm Phúc Minh

Trang trại
Mã vùng : 84935569174

Giấy chứng nhận

Vùng sản xuất đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0935569174

Email :

dung12969@gmail.com

Địa chỉ :

Xã An phú, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chi Minh

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

0.3 ha

Sản lượng dự kiến :

3 Tấn

Số lượng cây con :

30000

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Nhật ký vùng sản xuất :