HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CỬU AN

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0967303366

Email :

truonggiang.võ@gmail.com

Địa chỉ :

Xã Cửu An, TX An Khê, tỉnh Gia Lai

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

17 ha

Sản lượng dự kiến :

500 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

theo loại cây trồng

Danh sách kĩ thuật viên :

Chứng nhận chất lượng :

Nhật ký vùng sản xuất :