Yến Quân

Nông trại
yenquan.vn@gmail.com
167/32 Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM
Chủ Trang Trại
1500 ha
100 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: