HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG

Vùng trồng

Giấy chứng nhận

Vùng sản xuất đã được xác thực và đánh giá đạt tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hình ảnh :

Địa chỉ :

Làng Bò, Thị Trấn Chư PRông, huyện Chư PRông, tỉnh Giai Lai

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

50 ha

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Thông tin chung :

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG có mã số thuế 5901132868 được cấp vào ngày 12/12/2019, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Chư Prông Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Làng Bò, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai

Nhật ký vùng sản xuất :