chanh dây

Mã sản phẩm
FARM2341141
Xuất xứ : Việt Nam
Giá sản phẩm : 40000

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
Làng Bò, Thị Trấn Chư PRông, huyện Chư PRông, tỉnh Giai Lai

Nguyên liệu:

Lịch sử giao dịch