HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG

Người đánh giá
camchuprong@gmail.com
Làng Bò, Thị Trấn Chư PRông, huyện Chư PRông, tỉnh Giai Lai, Việt Nam
CHỦ TỊCH HĐQT HTX
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 12/12/2019. Cơ quan thuế đang quản lý là Chi cục Thuế Huyện Chư Prông. Hiện tại công ty do ông/bà Lê Văn Cảm làm đại diện pháp luật. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. Tên chính thức: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG Tên giao dịch: HTX NNHC CHư PRôNG Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 12/12/2019 Số điện thoại: 0948850367 Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế Huyện Chư Prông Địa chỉ trụ sở: Làng Bò,, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai Ngành nghề đăng ký kinh doanh: A0118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. (Ngành chính) G4632. Bán buôn thực phẩm. A0121. Trồng cây ăn quả. A0131. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. G4669. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. A0161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt. A0163. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
chăm sóc tỉa bón phân
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
khai thác con trùn và phân trùn cùng lên men dịch trùn quế
Ảnh và video :
Chi tiết:
tưới humic kích rễ cho cây cà pháo xuống giống 15 ngày
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
tưới humic kích rễ cho cây cà pháo xuống giống 15 ngày
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :