TRÀ MÃNG CẦU

Mã sản phẩm
FARM2946354
Xuất xứ : VIỆT NAM

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
Làng Bò, Thị Trấn Chư PRông, huyện Chư PRông, tỉnh Giai Lai

Nguyên liệu:

Lịch sử giao dịch