Khánh Ly Gia Lai

Nông trại
khanhlyle88vn@gmail.com
thôn yên me, xã iame, huyện chưprông tỉnh Gia Lai

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
đào rạch bỏ phân bò ủ hoai, xuống dưa leo 5 ngày tuổi.
Sản phẩm liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
trồng dứa MĐ2
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
bỏ phân hữu cơ ủ hoai
Ảnh và video :
Chi tiết:
sử dụng vi sinh
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: