DƯA LEO HỮU CƠ KHÁNH LY

Mã sản phẩm
FARM2571225

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
Làng Bò, Thị Trấn Chư PRông, huyện Chư PRông, tỉnh Giai Lai

Lịch sử giao dịch