DỨA ( THƠM ) KHÁNH LY

Mã sản phẩm
FARM2741858

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
Làng Bò, Thị Trấn Chư PRông, huyện Chư PRông, tỉnh Giai Lai

Nhà xưởng

Mã nhà xưởng :
NNHC-850367
Tên nhà xưởng :
Cơ sở đóng gói Chanh dây Chư PRông
Địa chỉ :
Làng Bò, TT Chư PRông, Huyện Chư PRông, Gia Lai

Nhà sản xuất

Tên :
HTX NN HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
làng bò - chư prông - gia lai

Nhà xuất khẩu

Tên :
HTX NN HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
làng bò - chư prông - gia lai

Nhà nhập khẩu

Tên :
HTX NN HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
làng bò - chư prông - gia lai

Nhà phân phối

Tên :
HTX NN HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
làng bò - chư prông - gia lai

Nhà vận chuyển

Tên :
HTX NN HỮU CƠ CHƯ PRÔNG
Địa chỉ :
làng bò - chư prông - gia lai

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
0888442789
Địa chỉ :
thôn yên me, xã iame, huyện chưprông tỉnh Gia Lai