Vũ Đức Lãm

Nông trại
Mã số thửa: 01
vuduclam81@gmail.com
Thôn 1 - Xã Sơn Lang - Huyện Kbang - Tỉnh Gia Lai
Chủ trang trại
2 ha
10 tấn/năm
Cam đường canh, quýt hồng, cam ruột đỏ các dòng cây ăn trái được canh tác theo hướng hữu cơ - sinh học an toàn cho mọi nhà!!! - Uy tín - Chất lượng làm nên thương hiệu - Làm ăn có Tâm ắt sẽ có Tầm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc: