Phạm Thị Thanh Thuỷ

Nông trại
Mã số thửa: 123
phamthanhthuy1203@gmail.com
Thạch Thất, Hà Nội
Chủ vườn
1000 ha
50 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chăm sóc cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
Theo dõi sâu bệnh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vệ sinh vùng trồng
Ảnh và video :
Công việc: