HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
farm360.vn@gmail.com
202/3, Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Dự tập huấn các nội dung liên quan việc truy xuất
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
Hướng dẫn nhật ký điện tử truy xuất nguồn gốc sp
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn làm truy xuất nguổn gốc cho Trang trại Sầu riêng 3,5ha
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Ảnh và video :