HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
farm360.vn@gmail.com
202/3, Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hướng dẫn nhật ký điện tử truy xuất nguồn gốc sp
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn làm truy xuất nguổn gốc cho Trang trại Sầu riêng 3,5ha
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Hướng dẫn làm truy xuất nguồn gốc bưởi
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vụ lúa này chúng tôi gặp vấn đề mưa kéo dài đầu tháng 12 Dl/2021 nên đã chậm trễ giai đoạn gieo trồng lúa trên đồng. Hiện nay khu vực này đã dứt điểm mưa , gia đình tôi tiến hành làm đất để cho giống lúa kịp mùa vụ
Ảnh và video :