HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
farm360.vn@gmail.com
202/3, Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Pha đạm cá + humic tưới cho cây sầu riêng
Ảnh và video :
Chi tiết:
Cá mua về ngâm đã được 15 ngày , kiểm tra thấy cá đã có mùi thơm đạt yêu cầu .
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Thăm vườn kiểm tra quá trình ra bông của sầu riêng : một số cây đã ra bông.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Ngâm cá làm phân bón.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Mua 1 tấn cá tra về ngâm .làm phân bón cho cây sầu riêng.( ngâm ủ với men vi sinh , mật rỉ đường . Qua thời gian cá ngấu và lên men , mới tưới được )
Ảnh và video :