HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
farm360.vn@gmail.com
202/3, Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chăm sóc cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
Theo dõi sâu bệnh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vệ sinh vùng trồng
Ảnh và video :
Công việc: