YẾN SÀO KIM LIÊN

Nhà phân phối
Số 61, đường ĐT 741, Phường Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Nhật ký hoạt động

Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Công việc:
13
Chi tiết:
123
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Công việc:
Thu hoạch rau
Chi tiết:
Thu 50kg rau lô 6 nhà anh tuấn
Mã truy xuất liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video:
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Công việc:
Tham gia tập huấn nuôi trồng thuỷ hải sản
Chi tiết:
tập huấn nuôi trồng
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Công việc:
Thâm quan vuon ca tim daknang
Chi tiết:
Mô hình phát triển đáng hoc hoi
Ảnh và video:
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Công việc:
Tham gia hội thảo
Chi tiết:
Tham gia hội thảo truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Hậu Giang Ra mắt văn phòng truy xuất nguồn gốc tại Hậu Giang
Ảnh và video: