YẾN SÀO KIM LIÊN

Thành viên
Số 61, đường ĐT 741, Phường Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Sở hữu 5 nhà yến, đồng thời chuyển giao kỷ thuật xây dựng và thu mua yến nguyên liệu cho các nhà yến khu vực Bình Phước

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc: