Trang trại Kim Liên

Nông trại
Thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông.
5 ha

Nhật ký hoạt động

Công việc: