Lê Đức Phong

Nông trại
phongaws21@gmail.com
Giáp Nhị
None
1000 ha
10 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: