Nguyễn Thanh Nhàn

Nông trại
Ban chan,trà côn,trà ôn,vĩnh long
5 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Bò,cá thác lát
Ảnh và video :
Công việc: