Nguyễn Thanh Phương

Nông trại
654 Tam thôn hiệp, xã Tam thôn Hiệp, huyện Cần Giờ
3 ha
300 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Hướng dẫn Phương Yến Quân thực hiện farm360
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: