CÔNG TY TNHH MTV BỐN HIỆP

Người đánh giá
Thôn 2, Xã Quảng Tín, huyện Đắk RLắp, Đắk Nông
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỐN HIỆP có mã số thuế 6400304331 được cấp vào ngày 02/06/2014, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đắk R'Lấp Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn 2 - Xã Quảng Tín, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc:
Công việc:
Công việc:
Công việc: