CÔNG TY TNHH MTV BỐN HIỆP

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0931645756
Email : bonhiepquangtin@gmail.com
Mã số thuế : 6400304331
Địa chỉ : Thôn 2, Xã Quảng Tín, huyện Đắk RLắp, Đắk Nông
Thành viên trực thuộc : Xem thêm 11 Thành viên trực thuộc
Quy mô : 1.500ha
Phương thức sản xuất:
Sản xuất theo quy trình hữu cơ
Giấy chứng nhận:
Sản lượng dự kiến : 50.000 tấn/ năm
Thông tin chung:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỐN HIỆP có mã số thuế 6400304331 được cấp vào ngày 02/06/2014, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đắk R'Lấp Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn 2 - Xã Quảng Tín, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Công việc: Chăm sóc cây cà phê
Chi tiết: Dọn vườn cà phê sạch sẽ
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống
Công việc: chăm sóc Cây tiêu
Chi tiết: thăm vườn tiêu
Ảnh và video