HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RAU SẠCH GAP

Người đánh giá
155, Trịnh Thị Miếng, Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Quận Hóc Môn, TpHoof Chí Minh
HTX Sản xuất, thương Mại, Dịch Vụ rau sạch gap là đơn vị kinh tế tập thể có trú sở đạt tại 93/3X ấp Tam Đông 1 Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, HTX hoạt động chủ yếu trồng và cung ứng rau sạch, cung cấp các dịch vụ hàng hoá đáp ứng nhu cầu chung cho xã viên theo hợp đồng dịch vụ, theo đơn đặt hàng với giá thống nhất và hợp lý. Hướng dẩn thành viên sản xuất có năng suất, hiệu quả cao; giúp họ hoàn thiện kỹ năng quản lý quy trình sản xuất. Giúp thành viên tiêu thụ sản phẩm hàng hoá theo phương thức có lợi nhất. Hỗ trợ vốn cho thành viên trong đầu tư sản xuất với mức phí hợp lý. Đầu tư các phương tiện sản xuất và chế biến nhằm tạo điều kiện giúp thành viên sử dụng các phương tiện này hiệu quả nhất. Chăm lo phúc lợi thành viên, thực hiện tương trợ lẩn nhau giữa các Hợp tác xã và giữa Hợp tác xã với cộng đồng địa phương. Cung cấp cây con giống, thiết bị vật tư nông nghiệp, tư vấn kỹ thuật… HTX rau sạch gap được thành lập theo mô hình HTX kiểu mới, có cơ cấu tổ chức gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; HTX RASAFOOD gồm có 7 thành viên, trong đó Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, ông Mai Văn Khánh được bầu làm Chủ tịch, với số vốn điều lệ là 900 triệu đồng của 7 xã viên đóng góp; hiện HTX đã xây dựng được hệ thống cửa hàng giưới thiệu sản phẩm tai 155/5C: Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đồng 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn và quy hoạch diện tích trồng rau trên 2hec ta được chia thành hai vườn rau chuyên canh sản xuất theo quy trình viet gap.

Nhật ký hoạt động