Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 02933878873
Email : ttknhaugiang@gmail.com
Chứng minh thư : Quyết định thành lập TTKN của UBND tỉnh Hậu Giang
Mã số thuế : 6300001414-014
Địa chỉ : Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, KV4, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Thành viên trực thuộc : Xem thêm 27 Thành viên trực thuộc
Quy mô : Theo kế hoạch đặt hàng và quy hoạch địa phương
Phương thức sản xuất:
Nông dân và tổ chức nông dân sản xuất theo quy trình hướng dẫn của khuyến nông địa phương
Thông tin chung:
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang có phối hợp với Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam mở Văn phòng đại diện "Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại" tại số 5, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, KV4, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại liên hệ: 02933878873, hoặc di động: 0903199508

Nhật ký hoạt động

Công việc: Công tác tại huyện Châu Thành
Chi tiết: Tham quan mô hình trồng dưa lưới, rau hữu cơ tại Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hải Âu, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.
Ảnh và video
Công việc: Công tác tại huyện Châu Thành
Chi tiết: Khảo sát hộ đăng ký thực hiện mô hình trồng rau công nghệ cao tại trang tại Cát Phạm, thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu huyện Châu Thành.
Ảnh và video
Công việc: Thăm mô hình
Chi tiết: Thăm mô hình trồng bông súng trong vườn chanh của hộ ông Phạm Văn Năm, ấp Hòa Hưng, TT Búng Tàu, PH, HG
Ảnh và video
Công việc: Trồng trọt
Chi tiết: Khảo sát thực tế mô hình trồng rau thuỷ canh trong nhà lưới của hộ dân tại huyện Châu Thành.
Ảnh và video