Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Người đánh giá
Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, KV4, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang có phối hợp với Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam mở Văn phòng đại diện "Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại" tại số 5, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, KV4, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại liên hệ: 02933878873, hoặc di động: 0903199508

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Dự họp sơ kết 8 tháng đầu năm tại trạm KN huyện Vị Thuỷ
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Dự họp sơ kết 8 tháng đầu năm tại trạm KN huyện Phụng Hiệp
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Kiểm tra công tác chuẩn bị vườn, ao, chuồng các hộ tham gia mô hình VAC thuộc dự án Khuyến nông 2019 tại thị trấn 7 ngàn huyện Châu Thành A
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Mô hình nuôi lươn kg bùn tại hộ Phan Văn Đáng ấp 10 xã Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ lươn thả được 40 ngày đang ăn và phát triển tốt.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Dự họp giao ban thang 8 tại trạm KN huyện Vị Thuỷ
Ảnh và video :