HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG

Nông trại
0904344440
Thôn Đạ k'nàng, Xã Đạ K'nàng, huyện Đam rông, tỉnh Lâm Đồng
10 ha
10 tấn/năm
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG Thôn Đạ K'nàng, xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ĐT: 0985685873

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Công tác khảo nghiệm vườn rau
Sản phẩm liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Chi tiết:
triển khai chăm sóc gần thu hoạch
Sản phẩm liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
doanh nghiệp chuyên sản xuất đạm cá cho cây trồng
Vật tư liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
hội chợ nông thôn mới
Sản phẩm liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
trồng rau mới
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :