HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG

Nông trại
0904344440
Thôn Đạ k'nàng, Xã Đạ K'nàng, huyện Đam rông, tỉnh Lâm Đồng
10 ha
10 tấn/năm
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG Thôn Đạ K'nàng, xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ĐT: 0985685873

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc: