HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG

- Quản lý vùng nguyên liệu
Số điện thoại : 0985685873
Địa chỉ : Thôn Đạ k'nàng, Xã Đạ K'nàng, huyện Đam rông, tỉnh Lâm Đồng
Thành viên trực thuộc : Xem thêm 1 Thành viên trực thuộc
Quy mô : 10 ha nhà lưới
Phương thức sản xuất:
Sản xuất trong nhà kinh và theo quy trình canh tác an toàn
Giấy chứng nhận:
Sản lượng dự kiến : 10 tấn/ngày
Người thu mua: Vựa Thu Huệ
Thông tin chung:
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG Thôn Đạ K'nàng, xã Đạ K'nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ĐT: 0985685873