HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ KNÀNG

Mã sản phẩm
FARM1857341

Nhà phân phối

Tên :
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ K'NÀNG
Địa chỉ :
Thôn Đạ k'nàng, Xã Đạ K'nàng, huyện Đam rông, tỉnh Lâm Đồng

Lịch sử giao dịch


Đơn vị sở hữu

Số điện thoại :
0985685873
Địa chỉ :
Thôn Đạ k'nàng, Xã Đạ K'nàng, huyện Đam rông, tỉnh Lâm Đồng