Vựa Thu Huệ

Thành viên
Vựa A20, chợ đầu mối Hóc Môn
Cung cấp rau, cũ, quả cho khu vực Tp HCM và các tỉnh Miền tây

Nhật ký hoạt động

Công việc: