Bành Đức Tín

Người đánh giá
05 VXNT, KV4, P5, TP.VT, HG

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
Dự họp sơ kết 8 tháng đầu năm tại trạm KN huyện Vị Thuỷ
Ảnh và video :
Chi tiết:
Giới thiệu các loại nông sản chủ lực của tỉnh gồm bưởi da xanh, năm roi, xoài cát Hòa Lộc, quýt đường, khóm cầu đúc,... các loại giống cây, con của tỉnh. Tất cả các sản phẩm trên đều đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch Farm 360 và truy xuất được nguồn gốc, nhật ký sản xuất. Thời gian từ 15-19/8/2019, tại Trung tâm Công nghệ sinh học Tp. HCM, Quận 12.
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Từ 15-19/8 tại Trung tâm công nghệ sinh học TP. HCM Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tham gia trưng bài Hội chợ triển lãm giống và nông nghiệp công nghrej cao TP. HCM năm 2019.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 6/8-9/8/2019, TTKN tổ chức thành công khóa tập huấn "Cập nhật kỹ năng và phương pháp khuyến nông" cho 25 học viên là viên chức khuyến nông Hậu Giang.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Về kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh không hạt theo hướng an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, tại huyện Phụng Hiệp.
Ảnh và video :