Nguyên Ngọc lan

Nông trại
901/47 quốc lộ khóm 3 phường 2
10 ha
100 tấn/năm
văn phòng đại diện truy xuất nguồn gốc nông sản

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
thiết kế và cung cấp hoa hồng leo
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: