Trần Ngọc Thanh

Quản lý
thanhtran.111974@gmail.com
Ấp 4,xã Phú an , huyện Tân Phú , tĩnh đồng Nai.
Chủ trang trại
Vườn sầu riêng Thanh Hà 3,5ha . Canh tác theo hướng hữu cơ sinh học (organic). Địa chỉ : ấp 4 , Phú an , Tân Phú , tĩnh đồng Nai.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hướng dẫn làm truy xuất nguổn gốc cho Trang trại Sầu riêng 3,5ha
Sản phẩm liên quan :
Vật tư liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: