TS Mai Thành Phụng

Thành viên
84, Nguyễn Du, Bến Nghé, Q1, tp HCM
Phó chủ tịch Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hướng dẫn ghi nhật ký điện tử để truy xuất nguồn gốc dưa lưới rau
Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn ghi nhật ký sản xuất bằng điện tử để truy xuất nguồn gốc Bưởi da xanh, sản xuất theo quy trình hữu cơ sinh học.
Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn ghi nhật ký sản xuất bằng điện tử để truy xuất nguồn gốc Bưởi da xanh, sản xuất theo quy trình hữu cơ sinh học.
Vật tư liên quan :
Thành viên liên quan :
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hỗ trợ thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Đồng Nai
Ảnh và video :
Chi tiết:
Lễ ra mắt VP Hiệp Hội Trang Trại tại Cần Thơ
Ảnh và video :