Lê Đại Dương

Admin

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Lễ ra mắt VP Hiệp Hội Trang Trại tại Cần Thơ
Ảnh và video :
Loại giao dịch
Mã số lô
Lo3423
Số lượng
500 Kg
Hạn sử dụng
26/12/2009
Nội dung giao dịch
Bán phân cho hộ anh năm
Ảnh và video :
Loại giao dịch
Sản phẩm giao dịch
Số lượng
Nội dung giao dịch
12312
Thương lái
Loại giao dịch
Sản phẩm giao dịch
Số lượng
Nội dung giao dịch
12312
Thương lái
Loại giao dịch
Sản phẩm giao dịch
Số lượng
Nội dung giao dịch
12312
Thương lái